Stefan Fölster

Stefan Fölster


Nationalekonom och chef för Reforminstitutet


Digitaliseringen avgör det framtida förtroendet för offentlig välfärd

Hotet om stora kostnadsökningar på grund av den demografiska utvecklingen har hängt över välfärden i ett par decennier, men blir extra påträngande under de närmaste åren. Mot det står bilden av välfärdstjänster som med hjälp av smarta digitala hjälpmedel åstadkommer både kvalitetslyft och väsentligt lägre kostnader. Nationalekonomen Stefan Fölster visar hur smart digitalisering kan parera framtida kostnadsökningar.


Stefan Fölster är nationalekonom och chef för Reforminstitutet. Han har en bakgrund som chef för Handelns Utredningsinstitut, chefekonom på Svenskt Näringsliv och adj. professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och figurerar flitigt i media som engagerad debattör i samhällsfrågor. Han har skrivit analyser och ett flertal böcker om digitalisering (t.ex. Robotrevolutionen, och Framtidens Jobb) samt om välfärdsutveckling (t.ex. Den Sjuka Vården och Den Orättvisa Skolan).

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com