Seminariepass 2A

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Seminariepass 2a


Förhindra och bekämpa bränder i hela världen med hållbara lösningar

Traditionella brandskyddsmedel innehåller ofta bromider och fluorcarbon, kemikalier som visar sig i blodet på brandmän, andra människor och djur. Nu har Miraculum Inc utvecklat ett unikt och innovativt alternativ av mycket stort intresse för stat och kommun; Vattenbaserat, miljövänligt, släcker bränder mer effektivt än vatten och skum och förhindrar bränder att blossa upp igen. 30 liter av Miraculums BIRKA för skogsbrand motsvarar 735 liter vatten. Skonsamt för miljön och minskar vattenskador väsentligt! Miraculum är en svensk forskningsinnovation som idag är patenterat och BASTA certifierat. Det produceras i USA och finns snart på den svenska och europeiska marknaden. 


Talare: Ann-Christine Langselius, forskare, innovatör och grundare av Miraculum Inc., Houston Texas
IM – en bra partner för kommunen

RådRum – Från vanmakt till egenmakt för nya svenskar i ett hållbart samhälle. I samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor skapar RådRum utrymme för alla att medverka till demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsinkludering. Kvinnokraft och IM Innovation Hub – för jämställdhet och ekonomisk inkludering. IMs samhällsmodell för ekonomisk inkludering handlar om partnerskap som stärker samhällets förmåga att skapa egenmakt och nå även de som ligger längst ifrån arbetsmarknaden.


Talare: Annika Thelin och Jenny Mark Ketter, IM

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare