Seminariepass 1A

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Seminariepass 1a


Smartabyar.se

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”. Ofta tänker man på städer med Internet of Things… men varför inte tänka landsbygd? Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans! Ungdomarna i byn har startat ”Unga Smarta Byar” och Lunds kommun har insett att de kan spara både tid och pengar genom att samarbeta och använda den teknik mm som Smarta Byar har tagit fram!


Talare: Jan Malmgren, VD, Byutveckling AB



E-On och Simris by

I byn Simris fanns entreprenören Sol-Ola med sin el-anläggning! 2017 skapade E.On tillsammans med Simris by Sveriges första lokala energisystem med hållbar energi från vind och sol. Energisystemet har gjort byn helt självförsörjande på energi med 100 procent förnybar och lokalproducerad el i nätet. Ett 100-tal studiebesök har det blivit sedan start, bl a från många kommuner. Vad har funkat/inte funkat? Hur köper jag el av grannen? Projektet har utvärderats och vi får ta del av resultatet och nyttan för byborna och kommunen.


Talare: Peter Sigenstam, chef för Strategi & Affärsutveckling, E-On och Karin Lefvert från Byalaget i Simris by.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare