Seminarie 1C

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Seminariepass 1c


Cirkelekonomin i Sotenäs

Kommunen är ett innovativt nav för omställningen till en cirkulär ekonomi som inom fem år beräknas ha gett 20 nya företag, 164 miljoner kronor i besparingar på avfallstransporter och minskat utsläppen av koldioxid med 60 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Sveriges första och enda marina återvinningscentral, där plast och avfall från havet sorteras och omvandlas till nya produkter, skapar både miljönytta och nya arbetstillfällen.


Talare: Erik Goksøyr, Symbiosutvecklare, Sotenäs kommunHållbar stadsutveckling i Järfälla kommun

Järfälla är en kommun som satsar på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor kopplat till innovativ och hållbar stadsutveckling! Det gör vi genom att delta och driva olika projekt gällande den attraktiva-, klimatsmarta- och cirkulära staden samt framtidens mobilitet. Seminariet tar upp de pågående projekten och de slutsatser som kommunen har kommit fram till. Järfälla kommun satsar också på att digitalisera och effektivisera sina verksamheter för att införa morgondagens arbetssätt redan nu och möta de demografiska förändringarna. Om detta får vi veta mer på seminariet!


Talare: Jenny Ångman, VD Barkarby Science/Avdelningschef Innovation, Järfälla kommun.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare