Rikard Molander

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Rikard Molander


Analytiker, Kairos Future


Kommunernas framtida attraktionskraft

Du får en överblick över morgondagens medarbetare. Vad vill de, vad värderar de, vad oroar de sig för och vad drömmer de om? På vilket sätt har omvärlden format den första verkligt digitala generationen, födda i en värld som tar Internet för givet? Till skillnad från sina äldre syskon i generation Y har generation Z inget minne av världen innan digitaliseringen. Som först ut i det nya århundradet har de alla möjligheter att forma framtiden, och de krav de ställer som medarbetare och konsumenter kommer sätta spelreglerna för det kommande seklet.Rikard diskuterar också utifrån ett arbetsgivarperspektiv, och särskilt de offentliga arbetsgivarna. Vad kommer troligtvis att krävas av framtidens arbetsgivare som vill attrahera nya medarbetare? Vilka blir kommunernas konkurrensmedel? Inte minst mot bakgrund av att det kommer att saknas runt en halv miljon medarbetare inom offentlig sektor de närmaste åren, så är den frågan både relevant och intressant.


Rikard Molander arbetar som analytiker och föreläsare på Kairos Future. Han har jobbat med ungdoms- och arbetslivsfrågor sedan 2013 och brinner för att skapa ett arbetsliv bättre anpassat för framtiden och för morgondagens medarbetare. Med en bakgrund inom matematik och beteendevetenskap och stort intresse för lärande och pedagogik håller han i Kairos Futures projekt kring värderingar, unga och arbetslivet, framför allt vad gäller generation Z.


Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare