Niklas Karlsson

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Niklas Karlsson


Stärkt kapacitet för Sveriges kommuner - Kommunutredningens slutbetänkande


Detta är en för våra kommuner mycket högaktuell och avgörande utredning, vilken kommer med sitt slutliga förslag i början av år 2020. Den har dessutom mer eller mindre hela tiden vuxit vad gäller tilläggsdirektiv och viktiga kommunala frågor den fått att ställning till och kan betecknas som en av de större utredningarna inom området under senare tid. i Utredningens slutbetänkande inväntas därför med stor spänning från alla håll, inte minst då den bl.a. har haft som uppgift att ge synpunkter och svar på alla de stora utmaningar våra kommuner står inför vad gäller avgörande frågeställningar såsom t.ex. storlek, antal kommuner, uppgifter, den kommunala kompetensen och finansieringsfrågan.


Niklas Karlsson är ledamot i Riksdagen och har lång erfarenhet från både kommunalt och regionalt politiskt arbete. Han är också vice ordförande i Försvarsutskottet och har numera även uppdraget som ordförande för Kommunutredningen, som ska avsluta sitt arbete senast 28 februari 2020.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare