Magnus Qvant

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Magnus Qvant


Resilient Cities – A Global Perspective


Städer, små som stora, har alla utmaningar, fysiska, sociala och ekonomiska. Fysiska utmaningar handlar om infrastruktur. Städer måste möta det förändrade klimatet i form av skyfall, värmeböljor men också snabb urbanisering med ökad efterfrågan på elektricitet, bostäder för alla osv. Vi har sociala utmaningar med nya åldersstrukturer, ökade inkomstklyftor och ständigt behov att arbeta med jämlikhet och integration. Ekonomiska utmaningarna med ökat investeringsbehov i städer, försörjningsbördan ökar på dem som är i arbete och helt nya affärsmodeller växer fram.  

 

Att möta och hantera utmaningarna är komplext och enskilda enkla projekt räcker inte till. Denna session kommer att göra en utblick internationellt och visa på hur man framgångsrikt adresserat gamla och nya utmaningar och risker systematiskt med resiliensperspektiv och lyckats skapa holistiska lösningar och strategier.


Magnus Qvant

har varit med och etablerat Resilient Regions Association och varit en av de första att etablera resiliensbegreppet i Sverige samt bidragit internationellt till utveckling av koncept och metoder.  Nu med bas i Nordic Urban Resilience Institute (co-founder) fortsätter arbetet med att sprida erfarenheter, kunskap och stöd med hjälp av ett exklusivt internationellt nätverk från offentliga verksamheter, NGO:s, bolag och akademin. Med bakgrund som brandingenjör och med 20 års erfarenhet från myndigheter spänner Magnus perspektiv från det internationella, nationella och det lokala.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare