Klas Danerlöv

Klas Danerlöv

 

Samordnare för innovationsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

 

Hur kan offentlig sektor möta morgondagens stora utmaningar?

Kommuner och regioner står inför en svårlöst ekvation med ökat kostnadstryck, förändrad demografi och höga förväntningar från medborgarna. Därtill krävs omfattande insatser för att rekrytera framtidens medarbetare. Behovet av nytänkande stort. ”Moore of the same” är inte alltid lösningen. Vi behöver utrymme att utmana det befintliga och ställa oss frågan: Vad händer om vi gör så här?

 

Klas Danerlöv är samordnare för innovationsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I SKLs uppdrag ingår att utforska och understödja utveckling av morgondagens välfärd och samhällsbyggnadsfrågor. I sin nuvarande roll ansvarar han för SKLs samarbete med Vinnova om att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet.

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com