Jenny Carenco

Jenny Carenco

 

VD och Grundare av Prosper Social Impact

 

 

Så kan vi lösa de stora samhällsutmaningarna med sociala investeringar 

Åldrande befolkning, ökad ohälsa, ökande andel invånare i utanförskap, stora andelar elever som inte klarar skolan…… Både kommuner och landsting står inför utmaningar som bidrar till ständigt ökande kostnader och snävare handlingsutrymme. Hur kan vi därför i större utsträckning arbeta preventivt med dessa utmaningar? Hur vet vi om de pengar vi investerar i att minska eller avvärja problemen, faktiskt kommer att skapa effekt över tid? Hur kan vi arbeta med effektstyrd verksamhetsförändring som skapar socialt värde för medborgaren och besparingar eller effektiviseringar för den offentliga huvudmannen? Med konkreta exempel och tydliga modeller visar Jenny hur sociala investeringar kan vara ett ovärderligt verktyg i att ta kontroll över de allra största samhällsutmaningarna.

 

Jenny Carenco driver företaget Prosper Social Impact och är en av pionjärerna inom sociala investeringar. Hon arbetar dagligen i kommuner och landsting med att bygga investeringscase för åtgärdande och preventiva insatser. Vad kan vi skapa för värde för landstinget genom att investera i diabetesprevention? Vilka värden skapas om vi lyckas avvärja skolmisslyckanden genom innovativa digitala lösningar? Hur kan en kommun räkna hem en investering i en kommunintern arbetsförmedling? Vad skulle en stor svensk stad tjäna på att investera i innovativa lösningar för att minska hemlösheten och öka tillgången på bostäder som är åtkomliga för de allra minst bemedlande? Hur skulle barnpsykiatrin påverkas och vilka värden skulle frigöras om vi investerar i en tjänsteintegrator för ungdomar med lindrig psykisk ohälsa?

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com