HEM

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Välkomna till

Future and Welfare 2020

Nationell välfärdskonferens


5 - 6 mars  Malmö Live

På Future & Welfare samlas beslutfattare

från kommuner och näringsliv. 

Lyssna på och diskutera med kollegor, forskare, praktiker, politiker och sakkunniga
som belyser aktuella ämnen bland andra:


- Samarbete kommun-näringsliv

- Innovationer

- Lokala innovativa projekt

- Ledarskap, Äldreomsorg med guld-kant

- Mångfald, jämställdhet och hållbarhet

- AI och digitalisering

- Forskning, Ekonomi och omvärld

- Medborgarengagemang

- Resilienta städer

- Kommun och civilsamhälle


... för att nämna några områden.

Medverkande

Dessutom 12 intressanta seminarier att välja på, som lyfter fram lokala initiativ och innovationer!

Roko Kursar

Kommunstyrelsens 1e vice ordförande, Malmö stad


Öppnar konferensen och hälsar deltagarna

välkomna till Malmö.

Gil Penalosa

MBA PhDhc CSP, 8 80 Cities Founder & Chair,

Ambassador World Urban Parks


Creating Vibrant & Healthy Cities for All

(på engelska)

Klas Hallberg

Artist och föreläsare


 Verksamhetsstyrning i en föränderlig värld.

Magnus Qvant

Nordic Urban Resilience Institute


Resilient Cities – A Global Perspective

Ted Schönbeck

Head of Cloud Technology, Google


 AI - från Hype till Verklighet!

Anders Ekholm

Senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier


Forskningsbaserad framtidsanalys

och en helt ny styrmodell!

Margareta Wahlström

Ordförande Röda Korset


Resilient Cities – A Global Perspective

Maria Möller

Sångerska, skådespelerska, komiker


Show tillsammans med sitt band
vid middagen den 5 mars.


Valbara seminarier 

pass 1 - 13.10 - 14.30 torsdag eftermiddag 5 mars 2020

1a

to 13.10 - 14.30

 • Smartabyar.se

Läs mer...


 • E-On och Simris by

Läs mer...

1b

to 13.10 - 14.30

 • Borås-modellen halverade försörjningsstödet

Läs mer...1c

to 13.10 - 14.30

 • Cirkelekonomin i Sotenäs

Läs mer...


 • Hållbar stadsutveckling i Järfälla kommun

Läs mer...

Valbara seminarier

pass 2 - 15.00 - 16.20 torsdag eftermiddag 5 mars 2020

2a

 to 15.00 - 16.20

 • Förhindra och bekämpa bränder i hela världen med hållbara lösningar


 • IM – en bra partner för kommunen


Läs mer...

2b

 to 15.00 - 16.20

 • Highway to business

Läs mer...


 • Arbete och integration med okonventionella lösningar

Läs mer...

2c

 to 15.00 - 16.20

 • Bynibyn – landsbygdsutveckling med många förtjänster!

Läs mer...


 • Verktyget som bidrar till hållbara upphandlingar

Läs mer...

Programmet FW 2020

4 mars

17.00 - 20.00 Kvällsmingel med förtäring för alla som checkar in dagen före.


5 mars

08.00  Registrering och kaffe

09.00  Roko Kursar Konferensen öppnas

09.15  KLAS HALLBERG - Verksamhetsstyrning i en föränderlig värld

10.00  TED SCHÖNBECK - AI - från Hype till Verklighet!

10.35  Fika

11.00  ANNIKA WALLENSKOGSkatteunderlag och demografiska behov - en omöjlig ekvation?

11.35  RIKARD MOLANDER - Kommunernas framtida Attraktionskraft

12.10  Lunch

13.10  Valbara SEMINARIER första passet:

1a:

- Smartabyar.se

E-On och Simris by

1b:

- Borås-modellen halverade försörjningsstödet

1c:

Cirkelekonomin i Sotenäs

- Hållbar stadsutveckling i Järfälla kommun

14.30  Fika

15.00 - 16.20  Valbara SEMINARIER andra passet:

2a:

- Förhindra och bekämpa bränder i hela världen med hållbara lösningar
- IM - en bra partner för kommunen!

2b:

- Highway to business

- Arbete och integration med okonventionella lösningar

2c:

- Bynibyn - landsbygdsutveckling med många förtjänster!

- Hållbarhetssäkra din upphandling med nytt verktyg från Ansvarsfullt.se


18.30 - 23.00

Mingel, Middag, Prisutdelning och Show med MARIA MÖLLER & Band! 

6 mars

08.30  ANDERS EKHOLM Forskningsbaserad framtidsanalys och en helt ny styrmodell! 

09.05  NIKLAS KARLSSONStärkt kapacitet för Sveriges kommuner - Kommunutredningens slutbetänkande

09.40  Fika

RESILIENT CITIES - a global perspecitive:

10.10  MAGNUS QVANT Resilient Cities - vad innebär det för kommunerna?

10.25  MARGARETA WAHLSTRÖM Samhälle och civilsamhälle i framtiden

11.00  GIL PENALOSA 8 80 Cities - Creating Vibrant & Healthy Cities for All (på engelska)

11.45  Samtal om kommunerna, framtiden och resiliens

12.00  FREDRIK REINFELDT - Ekonomi, framtid och omvärld

12.50  Konferensen avslutas

13.00  Lunch

OM:

Future & Welfare 2020 kommer i vanlig ordning att ta upp framtida välfärdsutmaningar för våra kommuner, och belysa dem ur olika perspektiv med talare från både Sverige och världen: Ett spännande program, på kommunövergripande nivå, som vill inspirera kommunala beslutsfattare/kommunledningar, och hjälpa dem att styra och leda de svenska kommunerna in i en tuff framtid med många möjligheter! Det är framförallt möjligheter och bra idéer som vi fokuserar på att lyfta fram som ett välfyllt smörgåsbord!

 

På konferensen kommer även priset Årets Kommunala Innovation 2020 att delas ut. Under nomineringsperioden 3 juni - 30 november 2019 kom tolv olika nomineringar in från olika delar av landet. Precis som förra gången har vi nöjet att i juryn ha representanter från både SKL och COI i Köpenhamn, två organisationer med stor expertis vad gäller offentliga innovationer.

 

Men tillbaka till programmet:

Under 1½ dag presenteras spännande forskare, experter, praktiker, entreprenörer, politiker m fl, men även nytt för i år: Två pass med parallella seminarier att välja på. Seminarierna lyfter fram mer lokala och innovativa projekt, satsningar, arbetssätt och samarbeten, i syfte att inspirera deltagarna och sprida goda idéer över landet!

 

Den röda tråden på FW 2020 handlar om: Att tänka i nya banor (vilket är svårare än man tror), Prova nya, smarta lösningar, Digitalisering, Kompetensförsörjningen (som kanske är den största utmaningen?), Sverige i omvärlden, Att få ekonomin att gå ihop. Hållbarhet och resiliens är en het fråga globalt, som vi vill lyfta fram extra mycket med ett ”resiliens-pass” dag 2 med otroligt spännande och meriterade talare!

 

Under 1½ dag får deltagarna för ett tag lämna det dagliga arbetet för att lyfta blicken och ta in nya perspektiv som kan skapa nya möjligheter och vägar framåt i den egna kommunen. För att inte tala om vad alla kontakter kan leda till i form av nya samarbeten mm. Så mer välinvesterad tid får kommunala beslutsfattare verkligen leta efter!

 

Den 5 mars kl 8.30 startar incheckningen och kl 9.15 drar konferensen igång. Efter ett par timmars paus drar kvällens festmiddag igång med god, skånsk mat, prisutdelning och show! Den 6 mars avslutar vi med lunch kl 13.00 (”lunch-to-go” för den som önskar och vill ge sig iväg direkt).

 

Säkra din plats genom att anmäla dig redan nu!

Årets Kommunala Innovation 2020!


De nominerade är:

Praktiska upplysningar

 

 • Pris: 6.950 kr exkl moms. Avgiften faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person.
 • När avgiften är inbetald är din plats på konferensen garanterad.
 • Clarion Hotel & Congress Malmö Live är en högklassig anläggning där du har tillgång till allt på samma ställe, inkl logi. Det är beläget 5 min gångväg från Malmö Central där tåg och buss stannar, även flygbuss från Malmö Airport. För dig som kommer med bil finns parkering i källarplan.
 • Du som anländer kvällen före konferensen hälsas välkommen till mingel med tapas, så värmer vi upp tillsammans!
 • Önskemål om specialkost lämnas i samband med anmälan.
 • Logi bokas direkt via hotellet. Läs mer här >>
 • Kontaktinformation till hotellet: telefon: 040 - 20 75 00, e-post book@clarionlive.se
 • Frågor kring konferensen kontakta: Ingrid Haraldsson, 0733 - 53 00 94, ingrid@futureandwelfare.com

Prenumerera på senaste nytt från Future & Welfare

* obligatorisk

Future & Welfare

kommer tillbaka varje år med en ny upplaga av

framtidsspaning för offentlig sektor.


Läs mer om Nationella Välfärdkonferensen mars 2019 >>


Se filmen med glimtar från 2019.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare