Hannah Stanton

Hannah Stanton


Verksamhetschef på TheGoals.org

 

 

Favoritbarnet på jorden fyller 17 år 2030, när vi ska ha nått de globala målen.

Favoritbarnet på jorden fyller 17 år 2030, när vi ska ha nått de globala målen. Aldrig någonsin har världen strävat efter samma mål lokalt och globalt men hur ser ungdomar på engagemang och delaktighet idag - här hemma och i världen? Hur ser framtiden ut med deras mått mätt? Och hur säkerställer vi att vi inte kommer att göra de som är unga idag besvikna när det är dags? Hannah inspirerar oss till delaktighet och inkludering, lyfta fram vikten av ett hållbart ledarskap för hållbar utveckling och visar oss hur vi alla kan bli modiga världsmedborgare med start idag.

 

Hannah Stanton började sin karriär inom den offentliga sektorn där hon verkade med fokus på värdeskapande, inkluderande kommunikation. Hon har en mångårig bakgrund inom den ideella sektorn genom sitt engagemang för flickors och unga kvinnors rättigheter, där hon bland annat företrätt 10 miljoner unga kvinnor och flickor i FNs kvinnokommission och förhandlingarna för Agenda 2030. Idag är hon verksamhetschef för TheGoals.org by ISYMP - en innovativ crowdlearning-plattform som transformerar utbildning för hållbar utveckling världen över, och hon är ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation. För för modet att göra världen till en bättre plats tog hon år 2016 emot stipendiet Kompassrosen av HM Konungen.   

 

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com