Göran Krafft

Göran Krafft

 

Partner, seniorkonsult och framtidsstrateg vid Kairos Future

 

 

Hur kommer morgondagens utbildning och lärande se ut?

Vilka omvärldsförändringar påverkar utbildningsarenan mot 2031? Hur ser arbetslivet ut och vilka kompetenser kommer att efterfrågas? I den globala tankeekonomin kommer samhällets utveckling än mer än idag bero av människors kreativitet och lärande.  Vilken roll kommer skolor, klassrum och lärare att ha i en värld där kunskap är gratis där digiformatörer tränar eleverna i lärande och utveckling av förmågor och färdigheter? För att lyckas förbereda våra unga inför den framtiden spelar skolan en unikt viktig roll, i en tid med stora möjligheter men också utmaningar.

 

Göran Krafft

Göran är partner, seniorkonsult och framtidsstrateg vid Kairos Future. Han arbetar i huvudsak med att hjälpa företag och organisationer att utifrån framtids- och omvärldsanalyser skapa strategiska vägval inför framtiden. Han är utöver sitt arbete som konsult väl anlitad som föreläsare i frågor som rör framtidens värderingar, skola, utbildning och arbetsliv, samt ledar- och medarbetarskap. Göran har projektlett 7 framtidsstudier om utbildningsarenan, senast Skola 2031.

 

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com