Fredrik Reinfeldt

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Fredrik Reinfeldt


f d Statsminister


Kommunerna och omvärlden

Hur påverkar det globala politiska läget världen och olika marknader? Den geopolitiska maktförskjutningen mellan USA och Kina, Brexit och framtiden för världshandeln. I anförandet vägs också in världsekonomin, befolkningsförändringar som påverkar olika marknader och urbanisering, dvs kommunernas förutsättningar att klara sitt uppdrag.


Fredrik Reinfeldt är en erfaren och mycket uppskattad talare. Med sin erfarenhet som statsminister och ledare för flera stora organisationer, både nationella och internationella, har han en bred insikt i många ämnen. I sina tal blandar han stor kunskap och mångårig erfarenhet med nyfikenhet och humor.


fotograf: Peter Knutson


Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare