Fadi Barakat

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Fadi Barakat


Projektchef, Näringslivskontoret Malmö stadInkluderande arbetsmarknad och hållbar mångfald

Vi kan skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och en hållbar mångfald och vi kan öka sysselsättningen bland utrikes födda genom att arbeta med attitydförändring inom den offentliga såväl som den privata sektorn.  Vilken roll spelar den offentliga sektorn? Många som är nyanlända i Sverige har tidigare erfarenhet av att ha drivit företag i större eller mindre skala. I Malmö är personer med utländsk härkomst överrepresenterade bland dem som väljer att starta eget företag. Men det finns entreprenörer som väljer bort den möjligheten p.g.a. upplevd byråkrati, språksvårigheter och brist på stöd.Projektet Highway to Business som också kallas ”Samverkan för ökat entreprenörskap” vill hitta dessa entreprenörsämnen bland nyanlända arbetssökande och rusta dem för att starta företag. Med ett eget företagande kommer inte bara den enskilda deltagarens i sysselsättning. På sikt så kan det bli fler jobb i företaget!


Fadi Barakat, Projektchef, Näringslivskontoret Malmö stad.

Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskap arbetar Fadi Barakat med inkludering och att ändra attityder för att skapa en hållbar mångfald på arbetsmarknaden. Fadi var också en av finalisterna till Årets Mångfaldschef på Chefgalan i mars 2018.


Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare