Eva Klang Vänerklint

Eva Klang Vänerklint


Socialchef, Hörby kommun


Framtidens äldreomsorg är redan här!

Giraffer och Robocats inom äldreomsorgen, magiska bord som aktiverar, roar och stimulerar äldre med demens, digitalisering som underlättar personalens arbete. Hemtjänst som gör digitala besök och en robot som påminner om att ta mediciner. Hörby kommun ligger i framkant i den tekniska utvecklingen i omsorgen. Snart ska sensorer hindra fallolyckor. Rätt använd välfärdsteknik kan frigöra resurser så att vi kan ha fortsatt hög standard i svensk äldreomsorg.


Eva Klang Vänerklint, socialchef i Hörby kommun, är en chef och ledare med stora visioner, framtidsperspektiv, drivkraft, passion och, inte minst, ett enormt kunnande inom organisationsutveckling. I både Hörbys socialförvaltning och tidigare verksamheter som hon har ansvarat för, har nya arbetssätt och smartare resursanvändning vuxit fram, alltid till medborgarnas nytta. Några nycklar till framgångarna är omvärldsbevakning, målstyrning, medarbetarnas delaktighet, tillit och kompetensutveckling. Eva har vänt Socialförvaltningens kurva uppåt igen, och definitivt satt Hörby kommun på den svenska kommunkartan.

Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com