Daniel Lindén

Daniel Lindén


Seniorkonsult på Kairos FutureSamhällsutmaningar och möjligheter i det 21:a århundradet.

En föreläsning som ger insikter om det kraftfält som kommuner har att förhålla sig till. Sverige och världen är i snabb takt på väg in i en alltmer tankebaserad ekonomi, ett T-samhälle, kännetecknat av teknologi och transparens, men också av turbulens och kraftig gravitation mot världens globala urbana centra Vilka är krafterna bakom dessa processer? Vad kan vi förvänta oss på sikt? Och vilka krav ställer detta på kommuner och regioner? Vilken roll spelar städer/kommuner i regionala nätverk? Hur  skall kompetensförsörjningen se ut? Hur lockar vi medarbetare som behövs för att ett samhälle skall fungera, exempelvis inom skola, vård och omsorg?


Daniel är seniorkonsult på Kairos Future och arbetar främst med att utforma och leda processer inom omvärldsanalys, scenarioplanering, strategiutveckling och innovation. Han är också en mycket uppskattad föreläsare och utbildare, och leder flera av kurserna hos Kairos Academy. Daniel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har spenderat en del av sin utbildningstid i Asien och talar kinesiska. 


Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com