Bo Rothstein

Bo Rothstein


Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitetDen bekymmersamma demokratin är titeln på ett internationellt konferensprogram för forskare som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och som Bo Rothstein ansvarar för. Det är kopplat till forskningsprogrammet ”Anxieties of Democracy” som initierats av The Social Science Research Council i USA. Bakgrunden till detta forskningsprogram är nyligen utförda analyser som pekar ut en rad källor till oro för demokratins ställning i världen. En sådan är att de mätningar som görs av hur demokratiska världens länder är, sedan ett tiotal år tillbaka visar på en nedgång i graden av demokrati. En annan grund är den omfattande demokratisering vi sett i världen sedan 1970-talet inte resulterat i bättre utfall vad gäller sådant som kontroll av korruption, hållbara offentliga finanser och ökning av mänsklig välfärd. Ett tredje bekymmer är minskat valdeltagande, minskat stöd till demokratins grundläggande värden och svårigheter för många demokratier att agera långsiktigt. Forskningsprogrammets målsättning är att analysera och finna svar på dessa problem i samtidens demokratier.


Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet där han tillsammans med professor Sören Holmberg 2004 grundade ”The Quality of Government Institute”. Åren 2016-17 var han professor vid University of Oxford och han har varit gästforskare vid bland annat Australian National University, Harvard University och Stanford University. Bland hans böcker på svenska kan nämnas Den socialdemokratiska staten, Den korporativa staten och Vad bör staten göra? Hans senast publicerade bok är Making Sense of Corruption (Cambridge University Press 2017). Rothstein har publicerat mer än 400 Han är sedan 2012 medlem i Kungl. Vetenskapsakademin. Han har publicerat drygt trehundra debattartiklar om samhällsfrågor i svensk och internationell press. 


Kontakt


Ingrid Haraldsson, VD Piku AB

Tel: 0733 - 53 00 94

E-post: ingrid@futureandwelfare.com