Annika Wallenskog

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Annika Wallenskog


Skatteunderlag och demografiska behov - en omöjlig ekvation?


Kommunernas ekonomi blir en stor utmaning de kommande åren. Ekonomin kommer att vara svår att få ihop, men ännu besvärligare blir det att klara kompetensförsörjningen. Utan invandring skulle antalet personer i arbetsför ålder minska redan i dag då fler inrikes födda personer gå i pension än de som tillkommer i arbetsför ålder.

Framöver kommer utmaningarna med kompetensförsörjningen att öka ytterligare. Fördelning och förutsättningar över landet är dessutom mycket olika. Vi måste därför hitta nya sätt att leverera välfärd kommande år.


Annika Wallenskog har arbetat som kommundirektör och ekonomidirektör i flera kommuner och regioner, och arbetar sedan 2010 på SKL som Analyschef och Chefsekonom.

Annika har också ansvarat för en utredning på Finansdepartementet om hur staten ska kunna följa kommunernas och regionernas ekonomi.

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare