Anders Ekholm

Ett stort tack för 2020!

Vi ses 2021! 

Anders Ekholm


Senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier


Framtidens styrmodell

Det är uppenbart att dagens styrmodell av välfärden, som tjänat oss väl under efterkrigstiden, inte längre levererar på en lång rad områden, tågförseningar, skolresultat, gängkriminalitet, sjukskrivningar, psykisk ohälsa mm. Hur kan vi tänka för framtiden för att få en organisation som faktiskt kan lösa komplexa så kallade wicked problems?


Anders Ekholm är sedan 2014 vVD, och numera senior rådgivare på Institutet för Framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi och har bl a varit analyschef på Socialdepartementet samt arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Anders har även publicerat en rad rapporter, kapitel och artiklar om digitalisering och styrning av offentliga verksamheter.


Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare