Seminariepass 2A

Två spännande dagar
med guldkant och hög kvalitet utlovas!

Seminariepass 2a


IM – en bra partner för kommunen

RådRum – Från vanmakt till egenmakt för nya svenskar i ett hållbart samhälle. I samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor skapar RådRum utrymme för alla att medverka till demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsinkludering. Kvinnokraft och IM Innovation Hub – för jämställdhet och ekonomisk inkludering. IMs samhällsmodell för ekonomisk inkludering handlar om partnerskap som stärker samhällets förmåga att skapa egenmakt och nå även de som ligger längst ifrån arbetsmarknaden.


Talare: Annika Thelin och Jenny Mark Ketter, IM

Länkar

Kontakt

Arrangör

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare

Samarbetspartner