Seminariepass 1A

Två spännande dagar med guldkant och

hög kvalitet utlovas! Anmäl dig idag!

Seminariepass 1a


Smartabyar.se

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”. Ofta tänker man på städer med Internet of Things… men varför inte tänka landsbygd? Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans! Ungdomarna i byn har startat ”Unga Smarta Byar” och Lunds kommun har insett att de kan spara både tid och pengar genom att samarbeta och använda den teknik mm som Smarta Byar har tagit fram!


Talare: Jan Malmgren, VD, Byutveckling ABE-On och Simris by

I byn Simris har Sveriges första lokala energisystem skapats med hållbar energi från vind och sol. Energisystemet gör byn helt självförsörjande på energi med 100 procent förnybar och lokalproducerad el i nätet.


Talare: Peter Sigenstam, chef för Strategi & Affärsutveckling, E-On

Kontakt

Ingrid Haraldsson, vd Piku AB

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@futureandwelfare.com

Arrangör

Samarbetspartner

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare