Seminariepass 1A

Två spännande dagar
med guldkant och hög kvalitet utlovas!

Seminariepass 1a


Smartabyar.se

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”. Ofta tänker man på städer med Internet of Things… men varför inte tänka landsbygd? Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans!


Talare: Jan Malmgren, VD, Byutveckling ABE-On och Simris by

I byn Simris har Sveriges första lokala energisystem skapats med hållbar energi från vind och sol. Energisystemet gör byn helt självförsörjande på energi med 100 procent förnybar och lokalproducerad el i nätet.


Talare: Peter Sigenstam, chef för Strategi & Affärsutveckling, E-On

Länkar

Kontakt

Arrangör

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare

Samarbetspartner