Seminarie 1C

Två spännande dagar
med guldkant och hög kvalitet utlovas!

Seminariepass 1c


Cirkelekonomin i Sotenäs

Kommunen är ett innovativt nav för omställningen till en cirkulär ekonomi som inom fem år beräknas ha gett 20 nya företag, 164 miljoner kronor i besparingar på avfallstransporter och minskat utsläppen av koldioxid med 60 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Sveriges första och enda marina återvinningscentral, där plast och avfall från havet sorteras och omvandlas till nya produkter, skapar både miljönytta och nya arbetstillfällen.


Ytterligare ett seminarie i detta pass presenteras inom kort.

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare