HEM

Två spännande dagar
med guldkant och hög kvalitet utlovas!

Dags att ladda för 2020

Nationell Välfärdskonferens
för kommunala beslutsfattare
5 - 6 mars 2020
Clarion Hotel & Congress, Malmö Live

Är du en EARLY BIRD?
Då får du nästan 30% rabatt!
Early Bird-pris 4.950 kr exkl moms t o m 15 augusti 2019!
(ord pris 6.950 kr exkl moms)

 

Med tanke på den osannolika succén för Future & Welfare 2019 så har vi verkligen 

"lagt ribban" för hög kvalitet och lovar att det blir minst lika bra 2020!

Future & Welfare

kommer tillbaka varje år med en ny upplaga av

framtidsspaning för offentlig sektor.


Läs mer om Nationella Välfärdkonferensen mars 2019 >>


Se filmen med glimtar från 2019.

På Future & Welfare

samlas beslutfattare från landets kommuner 
för en stor nationell välfärdskonferens med framtidsspaning och viktig omvärldsorientering. 

Här samlas också intressanta forskare, praktiker, politiker och sakkunniga
som belyser de mest angelägna områdena för kommunerna:


- Samarbete kommun-näringsliv

- Innovationer

- Lokala innovativa projekt

- Ledarskap, Äldreomsorg med guld-kant

- Mångfald, jämställdhet och hållbarhet

- AI och digitalisering

- Forskning, Ekonomi och omvärld

- Medborgarengagemang

- Resilienta städer

- Kommun och civilsamhälle


... för att nämna några områden.

Talare i plenum

Dessutom 12 intressanta seminarier att välja på, som lyfter fram lokala initiativ och innovationer!

Katrin Stjernfeldt-Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad


Öppnar konferensen och hälsar deltagarna

välkomna till Malmö.

Programpunkt presenteras inom kort

Gil Penalosa

MBA PhDhc CSP, 8 80 Cities Founder & Chair,

Ambassador World Urban Parks


Creating Vibrant & Healthy Cities for All

(på engelska)

Klas Hallberg

Artist och ståupp-komiker


 Verksamhetsstyrning i en föränderlig värld.

Magnus Qvant

Nordic Urban Resileince Institute


Resilient Cities – A Global Perspective

Ted Schönbeck

Head of Cloud Technology, Google


 AI - från Hype till Verklighet!

Anders Ekholm

Senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier


Forskningsbaserad framtidsanalys

och en helt ny styrmodell!

Margareta Wahlström

Ordförande, Röda Korset


Resilient Cities – A Global Perspective

Valbara seminarier 

pass 1 - 13.10 - 14.30 torsdag eftermiddag 5 mars 2020

1a

to 13.10 - 14.30

Smartabyar.se

Veberöd med dess grannbyar är Sveriges första testbädd för ”Smarta Byar”. Ofta tänker man på städer med Internet of Things… men varför inte tänka landsbygd? Ihop med partnerskap, teknik och en vilja att lyssna på människor lokalt, kan landsbygd få en renässans!


E-On och Simris by

I byn Simris har Sveriges första lokala energisystem skapats med hållbar energi från vind och sol. Energisystemet gör byn helt självförsörjande på energi med 100 procent förnybar och lokalproducerad el i nätet.

1b

to 13.10 - 14.30

Borås-modellen halverade försörjningsstödet

Boråsmodellen är en framgångssaga både klienter och den kommunala ekonomin. Borås sticker ut bland landets alla kommuner med sitt målmedvetna arbete för att minska utanförskap och bidragsberoende samt öka sysselsättningen för de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden.Ytterligare ett seminarie i detta pass presenteras inom kort

1c

to 13.10 - 14.30

Cirkelekonomin i Sotenäs

Kommunen är ett innovativt nav för omställningen till en cirkulär ekonomi som inom fem år beräknas ha gett 20 nya företag, 164 miljoner kronor i besparingar på avfallstransporter och minskat utsläppen av koldioxid med 60 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Sveriges första och enda marina återvinningscentral, där plast och avfall från havet sorteras och omvandlas till nya produkter, skapar både miljönytta och nya arbetstillfällen.Barkarby Science

Järfälla är en kommun som satsar på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor kopplat till innovativ och hållbar stadsutveckling! Det gör vi genom att delta och driva olika projekt gällande den attraktiva-, klimatsmarta- och cirkulära staden samt framtidens mobilitet. Seminariet tar upp de pågående projekten och de slutsatser som kommunen har kommit fram till. Järfälla kommun satsar också på att digitalisera och effektivisera sina verksamheter för att införa morgondagens arbetssätt redan nu och möta de demografiska förändringarna. Om detta får vi veta mer på seminariet!


Valbara seminarier pass 2

15.00 - 16.20 torsdag eftermiddag 5 mars 2020

2a

 to 15.00 - 16.20

IM – en bra partner för kommunen


Ytterligare ett seminarie i detta pass presenteras inom kort.

2b

 to 15.00 - 16.20

Highway to business

Projektet syftar till att hitta entreprenörsämnen bland nyanlända arbetssökande och rusta dem för att starta företag. Hittills har ett 30 tal personer blivit hjälpta till ett eget företagande, jobb eller studier. Highway to Business erbjuder deltagarna ett trestegsprogram.


Arbete och integration med okonventionella lösningar

I projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track står människors entreprenöriella förmåga och egen kapacitet i fokus. Målgruppen är i huvudsak invånare i Biskopsgården med utländsk bakgrund, särskilt fokus på kvinnor och unga.

2c

 to 15.00 - 16.20

Bynibyn – landsbygdsutveckling med många förtjänster!Ytterligare ett seminarie i detta pass presenteras inom kort.

Programmet FW 2020

1a

- Smartabyar.se


E-On och Simris by

1b

- Presenteras inom kort


- Borås-modellen halverade försörjningsstödet

1c

Cirkelekonomin i Sotenäs


Ytterligare seminarie presenteras inom kort.

5 mars

08.00  Registrering och kaffe

09.00  Konferensen öppnas - Katrin Stjernfeldt-Jammeh

09.15  Verksamhetsstyrning i en föränderlig värld - Klas Hallberg

10.00  AI - från Hype till Verklighet! - Ted Schönbeck

10.50  Fika

11.05  Skatteunderlag och demografiska behov - en omöjlig ekvation? - Annika Wallenskog

11.35  Kommunernas framtida Attraktionskraft - Rikard Molander

12.10  Lunch

13.10  Valbara SEMINARIER första passet:

2a

- IM - en bra partner för kommunen!


Ytterligare seminarie

presenteras inom kort.

2b

- Highway to business


- Arbete och integration med okonventionella lösningar

2c

- Bynibyn - landsbygdsutveckling med många förtjänster!


Ytterligare seminarie presenteras inom kort.


14.30  Fika


15.00 - 16.20  Valbara SEMINARIER andra passet:


18.30 - 23.00  Middag, Mingel, Underhållning och Prisutdelning - Maria Möller med band


6 mars

08.15  Forskningsbaserad framtidsanalys och en helt ny styrmodell! - Anders Ekholm

09.15  Programpunkt presenteras inom kort

09.40  Fika

10.10  RESILIENT CITIES - a global perspecitive:

- Resilient Cities - Magnus Qvant

- Resilient Cities - Margareta Wahlström

- Creating Vibrant & Healthy Cities for All - Gil Penalosa

(på engelska)


12.10  Ekonomi, framtid och omvärld - Fredrik Reinfeldt

13.00  Lunch

Årets Kommunala Innovation 2020!


Öppet för nominering 3 juni - 30 november 2019.

Borås stad tog hem priset 2019, men vem tycker du ska vinna 2020?

Välkommen med din nominering från juni 2019 till ingrid@futureandwelfare.com


Praktiska upplysningar

 

  • Pris: 6.950 kr exkl moms. Early-Bird-pris t o m. 15 augusti 2019 4.950 kr exkl moms. Avgiften faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person.
  • När avgiften är inbetald är din plats på konferensen garanterad.
  • Clarion Hotel & Congress Malmö Live är en högklassig anläggning där du har tillgång till allt på samma ställe, inkl logi. Det är beläget 5 min gångväg från Malmö Central där tåg och buss stannar, även flygbuss från Malmö Airport. För dig som kommer med bil finns parkering i källarplan.
  • Du som anländer kvällen före konferensen hälsas välkommen till mingel med tapas, så värmer vi upp tillsammans!
  • Önskemål om specialkost lämnas i samband med anmälan.
  • Logi bokas direkt via hotellet. Läs mer här >>
  • Kontaktinformation till hotellet: telefon: 040 - 20 75 00, e-post book@clarionlive.se
  • Frågor kring konferensen kontakta: Ingrid Haraldsson, 0733 - 53 00 94, ingrid@futureandwelfare.com

Prenumerera på senaste nytt från Future & Welfare

* obligatorisk

Future & Welfare - Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare